Obamie
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi güvenliği, sadece bilgi varlıklarının gizliliğinin değil, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin de sağlanması ile mümkündür.  Bilginin;

Gizlilik gerekliliği, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını,

Bütünlük gerekliliği, bilgi varlıklarının tam ve doğruluğunun sağlanmasını, yetkisiz değişimlerden korunmasını,

Erişilebilirlik gerekliliği, bilgi varlıklarının ihtiyaç duyulduğu anda yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir olmasını ifade eder.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla kendi kurumsal işleyişini düzenleyici prensipleri oluşturmuştur. Bu amaçla Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde sürekli iyileşme yaklaşımı sergileyeceğimizi taahhüt ederiz. Bilgi güvenliği politikasının belirlenmesi, güvenlik rollerinin tanımlanması ve ilgili tüm güncellemelerin yapılması üst yönetimin desteği ve tüm birimlerin koordinasyonuyla gerçekleştirilir. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. gerekli durumlarda iç ve dış uzmanların görüşüne başvurabilir. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş bilgi varlıkları uygun şekilde sınıflandırılır. Varlıkların değerlemesi yapılır ve uygun seviyede kontrol geliştirmek için varlıkların değeri hesaplanır. 

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum