Obamie
ÇEVRE POLİTİKASI

Çevre politikası, çevrenin sadece bölgesel değil küresel etkileri olan bir alan olması, aynı zamanda insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Bu bağlamda çevre politikamız:

  • Çevre mevzuatındaki gelişmelere göre, çevre uygulamalarımızı güncel tutmak, tüm faaliyetlerimizde sürekli gelişme ilkesine uymak,
  • Yürürlükte bulunan firmamızı ilgilendiren, tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymak,
  • Mevzuat kapsamında gereken tüm ölçümleri/tetkikleri yaptırmak ve önlem almak, 
  • Üretim faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklar ve emisyonlarla ilgili her türlü çevre kirliliğini kaynağında önleyici tedbirler almak,
  • Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutmak ,mevzuat kapsamında gerekli önlemleri almak,
  • Yasal düzenlemeler kapsamında atık bertarafını gerçekleştirmek, geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı kontrollü olarak bertaraf etmek ve/veya ettirmek,
  • Geri kazanımı mümkün olan atıkları Çevre Mevzuatı doğrultusunda lisanslı geri kazanım tesislerine vermek,
  • Enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanımını mümkün olabildiğince azaltmak geri kazanımı ve/veya tekrar kullanımı mümkün girdilere yönelmek.

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum