Obamie
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Politikamız, hedefleri destekler şekilde oluşturulmuş, sürekli iyileştirilmesi ve denetlenmesi sağlanmaktadır.

  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken mevcut mevzuata ve standartlara uyarak tüketici ve paydaşların memnuniyetini sağlamayı,
  • Müşteriden gelen her geri bildirimin ele alınması, incelenmesi değerlendirilmesi için eğitimler vererek, uzman kadrolar oluşturmayı,
  • Şirketimize ulaşan şikâyetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
  • Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğu, aynı şikâyetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
  • Müşteri şikâyetlerini sistematik olarak takip ederek en hızlı şekilde sonuçlandırmayı ve müşteriye zamanında doğru bilgilendirme yapmayı,
  • Müşterilerimize ait kişisel verilerin, müşteri onayı olmadan 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacağını,
  • Şikâyetlerin yasal şartlar, kanunlara, yönetmeliklere uygun çözümlerinin sağlandığını, taahhüt ederiz.

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum