Obamie
ENERJİ POLİTİKASI
  • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan yasal enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
  • Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimle kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
  • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
  • Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
  • Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi,
  • Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
  • Dökümante edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyodlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum