Obamie
TACİZ POLİTİKASI

Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,

  • Bir kişinin; ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü,vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,
  • Çalışan veya öğrencinin istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu veya notları ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,
  • Eğitim amaçlı faaliyetlerde kullanılanlar hariç olmak üzere iş yerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik  veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür veya fotoğraf sergilemek,
  • Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikayeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,
  • Sözlü saldırılar,
  • Mobbing (bezdirme) ; Bir bireyden ziyade bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller,

Misilleme

Hiçbir çalışan, öğrenci. stajyer, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi iyi niyetle yapılması kaydıyla bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması ,cinsel taciz şikayetinde bulunması ya da cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması nedeni ile kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz.

ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ

GENEL MÜDÜR

Çerez Politikası Oba Makarna olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Oba Makarna tarafından yönetilen https://obamie.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum